Política de Cookies i Privadesa

XS a través del seu web www.ibxdesign.com, www.ibx.es sol·licita a l’Usuari certs dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de Jesús Mínguez Castanheira el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari. L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessaris per a la prestació dels serveis pactats.
La informació personal recaptada dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de Jesús Mínguez Castanheira , que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

XS , a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l’Usuari de manera interna per donar a conèixer a l’Usuari ofertes i promocions que pogués considerar d’interès per al mateix.

L’usuari accepta que les seves dades personals siguin cedits a altres empreses del grup al que pertany XS , així com a altres amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l’única finalitat d’una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

XS , a través del seu web, utilitzarà cookies quan l’Usuari navegui per la web site de www.ibxdesign.com , www.ibx.es . Les cookies s’associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui als Usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pugues a qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats en la webwww.ibxdesign.com, www.ibx.es , mitjançant comunicació escrita dirigida a Jesús Mínguez Castanheira., Apt. Correu-vos 585, 17480 Roses (Espanya), aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: ibx@ibx.es