[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] 

De conformitat amb el que disposa el Reglament General (UE) Sobre Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporciona través de la pàgines web https://www.ibx.es i http://www.ibx.cat  (des d’ara LLOC WEB) siguin incloses en un fitxer de «USUARIS WEB I SUBSCRIPTORS» així com «CLIENTS I / O PROVEÏDORS»:

 • Denominació social: Jesús Mínguez Castanheira
 • CIF: 40445522E
 • Domicili social : Carrer Oslo,55 ,17480, Roses (Girona)
 • Correu electrònic: ibx@ibx.es
 • Activitat Social: Serveis de Disseny gràfic / web , Serveis Fotogràfics, Venda I Reparació equips Informàtics.
 • Finalitat de la web: informació sobre serveis prestats.

 

Inscrit davant l’agència Espanyola de Protecció de Dades i respecte del qual Jesús Mínguez Castanheira garanteix que s’han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com tècniques requerides pel RGDP.

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es troben enllaçades pel lloc web.

Amb això es manifesta el nostre compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma seguretat mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privacitat de cada un dels usuaris del nostre lloc web.

 

 1. QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?

Una petita aproximació és important, per això, heu de saber que seria qualsevol informació relativa a una persona que ens facilita quan visita el nostre lloc web, en el nostre cas nom i email, i si compra algun producte demanarem domicili complet, nom, cognoms i DNI o CIF.

Addicionalment, quan visites el nostre lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics com l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet.

 

 1. FINALITAT, LEGITITMACIÓ, CATEGORIA DE LES DADES RECABADES, CONSENTIMENT AL TRACTAMENT.

 

2.1 FINALITAT

Tal com es recull en la normativa, s’informa a l’usuari que, a través dels formularis de contacte, o subscripcions es recullen dades, els quals s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques, com ara: butlletins (newsletters), ofertes comercials, webinars gratuïts, així com altres comunicacions interessants per als seus usuaris. Els camps marcats com de resposta obligatòria, són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada.

Així mateix podrà donar compliment mitjançant les dades, als requeriments sol·licitats pels USUARIS.

 

FINALITAT

 • La venda de serveis de disseny gràfic / web per a professionals i emprenedors.
 • La venda de serveis de fotogràfics (Street View Trusted y 360º)
 • La venda i reparació d´equip informàtic

 

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

L’acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert dole opt-in, s’entendrà a tots els efectes com la prestació de consentiment exprés i inequívoc de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als que han estat recollides les dades ni molts menys es cedirà a un tercer aquestes dades.

 

2.2 LEGITIMACIÓ

Gràcies al seu consentiment, podem tractar les seves dades i és requisit obligatori per poder subscriure´s a la pàgina web.

Pot retirar el teu consentiment en el moment que ho desitgi.

 

2.3 CATEGORIA DE LES DADES

Les dades demanades en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzats com a dades identificatives.

 

2.4 TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades serán conservades durant el temps legalment establert o fins que demani eliminar-los.

 

2.5 EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Vosté es responsable de la veracitat i exactitud de les dades que ens faci arribar lliberant-nos de qualsevol tipus de responsabilitat referent a això.

Com a usuari, ha de garantir l’exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades havent d’aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de captació de dades.

 

 1. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ

Jesús Mínguez Castanheira fins a la data compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

A partir de 2018, ens regirem per la normativa que entrarà en aplicació, sent el Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

Així mateix, Jesús Mínguez Castanheira informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l’USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials a cada moment.

En compliment del que estableix la normativa, l’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de Jesús Mínguez Castanheira i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui.

Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de Jesús Mínguez Castanheira.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant en l’apartat «Exercici de Drets»

 

 1. MESURES DE SEGURETAT

Jesús Mínguez Castanheira li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu el RGPD.

Així mateix, Jesús Mínguez Castanheira ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

 

 1. EXERCICI DE DRETS

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través d´https://www.ibx.es o http://www.ibx.cat, podran dirigir-se al titular de la mateixa per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers.

El mètode més ràpid i senzill seria accedint al teu compte d’usuari directament i modificar les teves dades o esborrar el teu compte d’usuari. Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar, en virtut d’una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquests fins en lloc de ser esborrada.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Jesús Mínguez Castanheira amb la referència «Protecció de dades«, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l’adreça:

 

Jesús Mínguez Castanheira

Apartado Correos 585

17480 Roses – Girona

També podrà exercitar els drets, a través del correu electrònic: ibx@ibx.es

 

 1. LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats pel lloc web. Per això https://www.ibx.es o http://www.ibx.cat no garanteix, ni es fa responsable de la licitut, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a https://www.ibx.es o http://www.ibx.cat, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

 

 1. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Jesús Mínguez Castanheira es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de Jesús Mínguez Castanheira després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

 

 1. RESPONSABLE DEL FITXER , I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT.

El responsable del fitxer de dades és Jesús Mínguez Castanheira.

 

 1. SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat activitat, LLOC WEB com utilitza els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

 • Privacitat de fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc web: Google (Analytics)

Al nostre  LLOC WEB també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la nostra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

L’usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a https://www.ibx.es o http://www.ibx.cat (el «Hiperenllaç») . L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre https://www.ibx.es o http://www.ibx.cat i el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de https://www.ibx.es o http://www.ibx.cat dels seus continguts o serveis. En tot cas, https://www.ibx.es o http://www.ibx.cat es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenllaç al Lloc Web.

 

 1. NO VOL REBRE INFORMACIÓ DE NOSALTRES O VOL REVOCAR EL SEU CONSENTIMENT?

De conformitat amb el que disposa la Llei 34/20023, de 11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic pot oposar-se a l’ús de la seva informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el teu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).

Per a això, hauràs d’enviar un correu electrònic a l’adreça ibx@ibx.es. Si has rebut publicitat per correu electrònic, també podràs oposar-te des d’aquest correu electrònic, punxant a l’enllaç inclòs en el mateix seguint les instruccions que et siguin facilitades. Una altra forma més senzilla seria accedir al teu compte d’usuari i seleccionar les opcions corresponents.

Si us plau, tingueu en compte que els nostres sistemes poden requerir un lapse de temps que en cap cas superarà 48 hores perquè el teu oposició o revocació es facin efectives, entenent-se que durant aquest període de temps pots seguir rebent missatges.

En relació amb la gestió de les seves dades associats als perfils socials de Jesús Mínguez Castanheira, l’exercici del dret d’accés, dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. En relació amb els drets d’accés i rectificació, li recomanem que només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de Jesús Mínguez Castanheira.

A més podrà deixar d’interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials de Jesús Mínguez Castanheira, eliminar els continguts que deixin de interessar o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant els mecanismes estipulats en les diferents xarxes socials.

L’usuari podrà accedir a les polítiques de privacitat de cada Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. Jesús Mínguez Castanheira anima els usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d’ús de les diferents xarxes socials abans de començar a usar-les.

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES

Twitter: https://twitter.com/privacy

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

 

 1. SISTEMES DE CAPTURA DE DADES PERSONALS I LA SEVA FINALITAT

1) Formularis de subscripció a continguts: dins de la web hi ha diversos formularis per activar la subscripció gestionada per Mailchimp amb la finalitat d’enviar campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins o notícies.

2) Formulari de contacte: Hi ha un formulari de contacte té com a finalitat la resposta de consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través del web, aquestes dades s’emmagatzemaran en els servidors de Mailchimp i nostres.

3) Galetes: Quan l’usuari es registra o navega en aquesta web, s’emmagatzemen «cookies», L’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per ampliar informació sobre l’ús de cookies i com desactivar-les.

4) Els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per el LLOC WEB com des de la mateixa Newsletter a través d’un formulari de cancel·lació.

5) Sistemes de rastreig utilitzades en aquest lloc web: Google (Analytics), en el LLOC WEB també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la seva audiència i què és el que aquesta necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

 

 1. PLUGINS SOCIALS.

A la nostra pàgina web t’oferim enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes socials (p.ex «M’agrada» de Facebook). Si ets membre d’una xarxa social i fas clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les dades de perfil amb la informació i la teva visita a aquesta pàgina web.

Per tant, és convenient informar-te sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social, si accedeixes a una de les nostres pàgines web amb algun dels teus perfils en xarxes socials o comparteixes informació a través d’ells.

Pots accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar el teu perfil per garantir la seva privacitat. Us animem a familiaritzar-se amb les condicions d’ús d’aquestes xarxes socials abans de començar a usar-les:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES

Twitter: https://twitter.com/privacy

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

 

 1. ACCEPTACIÓ, CONSENTIMENT I REVOCABILITAT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Jesús Mínguez Castanheira en la forma i per a les finalitats indicades en l’avís legal.

Com bé saps i li hem comunicat al llarg de les presents polítiques de privacitat, en qualsevol moment podrà revocar les seves dades, però sempre sense caràcter retroactiu.

 

 1. CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Jesús Mínguez Castanheira es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]